Představujeme nevrtaný parapetní držák revolučních vlastností pro externí okenní předměty.

Společnost NOVEI innovation vám přináší jako první na světě nové technické řešení pro Vaše připevnění libovolného předmětu bez vrtání a porušení záruk k plastovému oknu.

Nespotřební produkce

Pevnost, absolutní stabilita, nosnost až 160 kg pro jeden set, při použití vyššího počtu omezená jen výdrží parapetu. Životnost držáku je přes 30 let a je – díky své universální povaze – připraven na technologie, které může budoucnost přinést. Rozteče otvorů pro instalaci nového přístroje jsou prakticky neomezené a pohyblivé různými směry.

Již nebude nutné v nadcházející budoucnosti výměna držáku externích okenních předmětů. Žádné zařízení na světovém trhu nenabízí srovnatelné výhody.

O nás

Prověřeno zkušeným výrobcem s letitou praxí v náročných podmínkách. Výrobce získal v roce 2005 jako jediný na světě patent na sklopný sušák s aplikací bez vrtání, bez porušení záruk plastových oken a parapetů. Výrobce vlastní historické listiny udělené Úřadem průmyslového vlastnictví Česká republika (ÚPV), Úřadem Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO), Technickým a zkušebním ústavem stavebním (TZÚS). Výrobce disponuje vlastním centrem inovací NEVRTEJ CZ, kde stále vyvíjí nové průmyslově chráněné technologie.

Použití

Antény, wifi přijímače, satelitní technika, kamery, okenní klimatizace, teploměry, truhlíky ohrádky, okenní boxy, solární panely, jakékoliv konstrukce různých tvarů a předmětů jako jsou polohovací sušáky, svody okapů, hromosvodů, světelná instalace, zabezpečovací technika jde o nepřeberné množství fasádních, okenních a nových neprobádaných předmětů.

5G antena

Příklad vodorovného upevnění antény 5G pro mobilní operátory

Vodorovné upevnění na rámu plastového okna bez vrtání do odtokového kanálku i parapetního dorazu.

Příklad vertikálního upevnění antény 5G pro mobilní operátory

Vertikální upevnění přímo pod sloupkem plastového okna bez vrtání do parapetního dorazu.

5G anténa
novei expedice návod

Cena velkoobchod

Zaváděcí cena pro český trh je 299,- bez DPH za 4 pohyblivé věže s kombinovanou kotvící technikou bez vrtání do odtokového kanálku i do parapetního dorazu.
Cena 299,- bez DPH za minimální odběr 240 ks
Cena maloobchod 477,- bez DPH za kus

Part Number MG-010-5G 010; pro 5G anténu.

Poptávka


Na základě zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů je společnosti Novei Innovation s.r.o registrována u Úřadu pro ochranu osobních údajů jako správce, který má oprávnění zpracovávat osobní údaje svých zákazníků i v souvislosti s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) č. 2016/679. Údaje na formuláři slouží společnosti Novei Innovation s.r.o pro vzájemnou komunikaci a pouze pro potřebu stanovení nabídky, ve které jste zákazníkem. Ochrana a bezpečnost osobních údajů před zneužitím je zajištěna vnitřními organizačně –technickými opatřeními a odpovědní zaměstnanci společnosti Novei Innovation s.r.o byli poučeni o ochraně osobních údajů. S osobními údaji nebude nijak nedovoleně nakládáno.

Novei innovation
Novei inovation

NOVEI innovation s.r.o.
Sídlo společnosti:
Na Perštýně 350/17
110 00, Staré město Praha 1

IČ: 09774807
Spisová značka C 342364 vedená u Městského soudu v Praze
email: novei@novei.eu

Centrální email a technická podpora:
novei@novei.eu

Fakturační oddělení:
Tel.: +420 727 920 784

Jednatel společnosti - Milan Novio

© Copyright 2020 Novei Innovation s.r.o. - všechna práva vyhrazena.


Žádná část této prezentace nesmí být reprodukována nebo přenášena v jakékoliv formě nebo jakýmikoliv prostředky bez předchozího písemného souhlasu společnosti Novei Innovation s.r.o. Ochranné známky a oprávnění a ostatní symboly a nápisy NOVEI jsou ochranné známky společnosti Novei Innovation s.r.o. Všechny ostatní ochranné známky a obchodní názvy uvedené na prezentaci www.novei.eu jsou majetkem příslušných vlastníků. Technická řešení jsou chráněná Úřadem průmyslového vlastnictví.